fbpx
Rezultatet e kërkimit tuaj

Terma dhe Kushte të Privatësisë

Këto terma dhe Polica të Privatësisë rregulljonë mënyrën në të cilën Agjensia MARSIAL Real Estate mbledh, përdor, mirëmban dhe zbulon informacionin e mbledhur nga përdoruesit (i referuar si një “Përdorues”) të uebsajtit (“Faqes”). Kjo politikë e privatësisë zbatohet për faqen dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara nga www.marsial.com.al.

Informacioni Personal i Identifikimit

Ne mund të mbledhim informacion personal identifikimi nga Përdoruesit në mënyra të ndryshme në lidhje me aktivitetet, shërbimet, veçoritë ose burimet që i vëmë në dispozicion në faqen tonë. Përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime. Ne do të mbledhim informacion personal identifikimi nga Përdoruesit vetëm nëse ata na e paraqesin vullnetarisht një informacion të tillë. Përdoruesit mund të refuzojnë gjithmonë të japin informacion personal identifikimi, përveç se kjo mund t’i pengojë ata të përfshihen në aktivitete të caktuara që lidhen me Faqen.

Informacioni Jo-personal i Identifikimit

Ne mund të mbledhim informacione identifikimi jo-personale për Përdoruesit sa herë që ata ndërveprojnë me faqen tonë. Informacioni i identifikimit jo-personal mund të përfshijë emrin e shfletuesit (Browseri), llojin e kompjuterit apo pajisjes dhe informacionin teknik në lidhje me mjetet e lidhjes së Përdoruesve me faqen tonë, të tilla si sistemi operativ dhe ofruesit e shërbimeve të internetit të përdorura, vendndodhjen që shfaqin pajisjet e ndërveprimit dhe informacione të tjera të ngjashme.

Cookies të Browserit Web (Shfletuesit WEB)

Faqja jonë mund të përdorë “cookies” për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Shfletuesi i internetit i përdoruesit vendos kuki në hard diskun e tyre për qëllime të mbajtjes së të dhënave dhe ndonjëherë për të gjurmuar informacionin rreth tyre. Përdoruesi mund të zgjedhë të caktojë shfletuesin e tij të internetit që të refuzojë skedarët e skedarëve ose t’ju njoftojë kur dërgohen skedarë skedarësh. Nëse e bëjnë këtë, kini parasysh se disa pjesë të sajtit mund të mos funksionojnë siç duhet.

Si e mbrojmë informacionin tuaj

Ne miratojmë praktikat e duhura të mbledhjes, ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave dhe masat e sigurisë për t’u mbrojtur nga aksesi, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar i informacionit tuaj personal, emrit të përdoruesit, fjalëkalimit, informacionit të transaksionit dhe të dhënave të ruajtura në faqen tonë.

Ndarja e Informacionit tuaj personal

Ne nuk shesim, tregtojmë ose japim me qira informacionin personal të identifikimit të përdoruesve tek të tjerët. Ne mund të ndajmë informacion të përgjithshëm demografik të grumbulluar që nuk lidhet me ndonjë informacion personal identifikimi në lidhje me vizitorët dhe përdoruesit me partnerët tanë të biznesit, bashkëpunëtorët e besuar dhe reklamuesit për qëllimet e përshkruara më sipër.

Ndryshimet e kësaj Police Sigurie

Agjensia MARSIAL Real Estate ka diskrecionin për të përditësuar këtë politikë të privatësisë në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, ne do të rishikojmë datën e përditësuar në fund të kësaj faqeje. Ne inkurajojmë përdoruesit që ta kontrollojnë shpesh këtë faqe për çdo ndryshim për të qëndruar të informuar se si po ndihmojmë në mbrojtjen e informacionit personal që mbledhim. Ju e pranoni dhe pranoni se është përgjegjësia juaj të rishikoni periodikisht këtë politikë të privatësisë dhe të jeni të vetëdijshëm për modifikimet.

Pranimi nga ana juaj e këtyre kushteve

Duke përdorur këtë Faqe, ju nënkuptoni pranimin tuaj të kësaj politike. Nëse nuk jeni dakord me këtë politikë, ju lutemi mos përdorni faqen tonë. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes pas postimit të ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet si pranimi juaj i këtyre ndryshimeve.

Krahasoni